Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Bas Connect gevestigd aan de Nachtegaalstraat 19, 7011 DN Gaanderen. Het KvK-inschrijfnummer is 70789940. Voor vragen of contact kunt u mailen met info@bas-connect.nl.

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we geen informatie vragen of opslaan die niet relevant zijn voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Alle formulieren op de website hebben als doel u te informeren over ons bedrijf of een specifieke vraag die uzelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar u informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens hebt achtergelaten.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Bas Connect samen met derde partijen. Denk hierbij aan een websitebeheerder, hostingpartij, automatische telefoonconnectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is onder andere de veiligheid en het tijdig wissen van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens
Graag wijzen we u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@bas-connect.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Bent u het niet eens met de hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met uw gegevens? U heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.